Ontlastingsonderzoek

De ontlasting kan worden onderzocht in het gespecialiseerde laboratorium van MGlab&Advies op aanvraag van de huisarts. Het laboratorium van darmklachten.nl verzorgt op aanvraag van de zorgverlener of particulier ontlastingsonderzoeken waarmee de meest  voorkomende  oorzaken voor darmklachten zijn op te sporen.

Laboratoriumonderzoek bij het prikkelbare darm syndroom

Het advies is om bij darmklachten die overeenkomen met de prikkelbaredarmsyndroom darmklachten uitvoerig ontlastingsonderzoek te laten plaatsvinden .

1. Zonder specifiek laboratoriumonderzoek zal bij een groot deel van de mensen met chronische darmklachten de onderliggende oorzaak en de werkelijke diagnose worden gemist.

2. Ontlastingsonderzoek kan ontstekingen op het spoor komen. Laat dit plaatsvinden voordat er een verwijzing komt.

Ontlastingstest voor prikkelbare darm syndroom

De gespecialiseerde laboratoria van MGlab&Advies en darmklachten.nl kunnen in veel gevallen de oorzaak van prikkelbaredarmsyndroom klachten achterhalen.

Je kan zelf een ontlastingstest aanvragen, want er is een grote kans dat door middel van ontlastingsonderzoek een darmaandoening kan worden opgespoord.

Bij een behandelbare darmaandoening is er geen sprake van prikkelbaredarmsyndroom en zullen de klachten overgaan.  Via darmklachten.nl kunnen onderzoeken aangevraagd worden naar de meest voorkomende oorzaken van PDS.

Ontlastingsonderzoek

Bij klachten begin je met ontlastingsonderzoek. Het is gemakkelijk te verrichten: een paar kleine schepjes ontlasting kan thuis in een speciaal buisje worden gedaan en goed verpakt in een plastic envelop worden verpakt en opgestuurd worden naar het laboratorium. Er komen dus geen ingrijpende, inwendige onderzoeken aan te pas, en het is helemaal veilig. Ontlastingsonderzoek is zeer logisch; de ontlasting bevat veel informatie. De ontlasting bevat voedselresten, vetten, onverteerd zetmeel, bacteriën, gisten en schimmels, antilichamen tegen gluten en ontstekingsproducten.

Door onderzoek van een klein ontlasting monster kan getest worden op verschillende oorzaken van het prikkelbare darm syndroom. Testpakket van darmklachten.nl

Darmklachten, symptomen en laboratoriumonderzoek

Bij klachten kan je de ontlasting laten onderzoeken op:

  • darmflora onderzoek en kweekgisten  om een overgroei met candida op te sporen
  • eencellige darmparasieten
  • antilichamen tegen gluten
  • vertering, het vet- en zetmeelgehalte van de ontlasting

Bij meer dan de helft van de mensen met darmklachten is er geen sprake van PDS, maar van overgroei met schadelijke bacteriën, schimmels, gisten en parasieten.

Welke stappen kan je ondernemen om onderzocht te worden

De darm als orgaan, vooral de dikke darm die vaak de oorzaak is van de klachten, is een vrij onbekend orgaan.

De diagnose prikkelbare darm syndroom wordt vaak door de huisarts gesteld op basis van vragen en lichamelijk onderzoek, wel wordt bekeken of er bloedverlies is door een test op bloedarmoede aan te vragen en een test om te zien of de schildklier goed werkt.

1. De darmflora die een sleutelrol speelt in het lichaam wordt niet in het huisartsenlaboratorium geanalyseerd. Een uitzondering is het laboratorium van MGlab&Advies dat zich hierin heeft gespecialiseerd en waar de huisarts analyses kan aanvragen.

Huisartsen en andere zorgverleners laten de ontlasting onderzoeken op bacteriën, maar hebben geen toegang tot darmflora-analyses doormiddel van fecesonderzoek.

2. Er moet altijd parasitologisch onderzoek plaatsvinden.

3. Ontstekingsmarkers zoals calprotectine duiden op een darmontsteking: colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Bij aanhoudende klachten, en zeker als er alarmsignalen zijn zoals bloedverlies, is het beter deze analyses aan te vragen. De huisarts heeft niet veel ervaring met laboratoriumonderzoek op deze markers en zal eerder inwendig onderzoek aanvragen. Inwendig onderzoek kan beter alleen worden aangevraagd wanneer calprotectine of lactoferrine verhoogd is.

Darmflora en PDS

• Recente studies, ook Nederlandse studies, laten zien dat de darmbacteriën communiceren met zenuwen aanwezig in de darm (enterische zenuwstelsel) en met de hersenen. Er is een directe relatie tussen het emotionele deel van de hersenen en de darm.

• Een groep van deskundigen – bijeengeroepen door de Internationale Wetenschappelijke Vereniging Voor Probiotica – analyseerde de invloed van gebruik van probiotica op hersenfuncties. Het blijkt dat darmbacteriën een directe invloed hebben op de cellen van de darmwand, de bewegelijkheid van de darm, waarneming van pijn in de darm en het gevoel.

• Het is aangetoond dat gezonde darmbacteriën van de darmflora bescherming bieden tegen ontstekingen en een gunstig effect op het gedrag van de mens hebben. Een afwijkende darmflora stimuleert stressreacties. Schadelijke bacteriestammen veroorzaken angst en een veranderde hersen-bijnier reactie.

Oorzaken van PDS klachten

Wanneer blijkt dat je besmet bent met darmparasieten of een voedselallergie hebt, kan je uiteraard niet spreken van een ‘prikkelbaredarmsyndroom’. Er is helemaal geen sprake van een ‘prikkelbaredarmsyndroom’, indien de klachten veroorzaakt worden door een bacteriële infectie,  gluten intolerantie of candida overgroei in de darmen.

De meest voorkomende oorzaken van aanhoudende darmklachten die vaak – zonder onderzoek – prikkelbare darm syndroom (PDS) worden genoemd zijn:

  • besmetting met de parasieten Blastocystis hominis (48%), Dientamoeba fragilis (33%) en
  • overgroei met gisten zoals Candida albicans (25%).

Parasieten en prikkelbare darm syndroom

Mensen met darmklachten (PDS klachten) zijn in 33% van de gevallen besmet met de parasiet Dientamoeba fragilis. Nog vaker met Blastocystis hominis. Mensen met klachten van de bovenbuik en maag zijn in 10% besmet met de bacterie Helicobacter pylori.

Dientamoeba fragilis en chronische darmklachten

Heb je last van winderigheid, brijachtige ontlasting, soms afgewisseld met verstopping, een opgezette buik, buikpijn of darmkrampen? Dan is er ongeveer 30 procent kans dat u besmet bent met de darmparasiet Dientamoeba fragilis.

Dientamoeba fragilis is een eencellige parasiet die de dikke darm infecteert en symptomen veroorzaakt die overeenkomen met het klachtenpatroon van het prikkelbare darm syndroom (PDS). Volwassenen en kinderen met chronische diarree of buikpijn moeten onderzocht worden op parasieten. Dat wil zeggen dat alle personen met PDS klachten in aanmerking komen voor parasitair onderzoek.

Besmetting van kinderen en gezinnen

Peuterspeelzalen zijn belangrijke besmettingsoorden geworden. Kleine kinderen die luiers dragen kunnen elkaar en ook het personeel besmetten. Schooltoiletten kunnen een bron van besmetting vormen, terwijl bovendien de kinderhanden lang niet altijd worden gewassen voordat de lunch op school wordt gebruikt. Kinderen die besmet raken nemen de parasieten mee naar huis, waar zij de ouders, broertjes, zusjes en ook opa’s en oma’s kunnen infecteren. In mijn praktijk blijkt bij een D.fragilis vondst bij een patiënt dat er bijna zonder uitzondering meerdere personen binnen het gezin besmet zijn. Onderzoek toont aan dat in 70 procent van de gevallen de naasten ook met  Dientamoeba fragilis geïnfecteerd zijn. Het is dus noodzakelijk alle gezinsleden te laten onderzoeken.

Parasitair onderzoek en prikkelbare darm syndroom

Omdat er vaak geen parasitair onderzoek plaatsvindt bij PDS symptomen, kan de besmetting met D.fragilis jarenlang verborgen blijven. Een reden dat PDS patiënten niet worden onderzocht op D.fragilis is dat huisartsen het advies ontvangen patiënten met darmklachten eventueel op de parasiet Giardia lamblia te testen, met name wanneer de klachten zijn begonnen na een bezoek aan een risicogebied. Er wordt niet aangeraden om de patiënt ook op D.fragilis te onderzoeken. Giardia lamblia is een dunne darmparasiet die bij 6% van de mensen met chronische darmklachten wordt aangetroffen. Echter Dientamoeba fragilis komt bij meer dan 25 procent van de patiënten met typische PDS klachten voor.

Clioquinol is in 75 procent succesvol, er moet altijd een nacontrole volgen.

Om herbesmetting te voorkomen zijn extra hygiënemaatregelen van belang. In veel gevallen zal een geslaagde kuur achteraf bewijzen dat D.fragilis de oorzaak was van de PDS klachten.

Blastocystis hominis en prikkelbare darm syndroom

Blastocystis hominis wordt bij meer dan 4 miljoen Nederlandse inwoners in de dikke darm aangetroffen. Onderzoek van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, het RIVM, geeft aan dat 40% van de Nederlandse bevolking tussen de 15 en 50 jaar  de bacterie Blastocystis bij zich draagt. De wetenschapper Yakoob onderzocht een groep patiënten met klachten die overeenkomen met de Rome criteria en bij wie de diagnose prikkelbaredarmsyndroom was gesteld. Blastocystis hominis was bij 73% van de patiënten met PDS2 klachten (en diarree) aanwezig en bij 27% van de mensen zonder PDS klachten. De auteur geeft aan dat klachten veroorzaakt door Blastocystis hominis onder de PDS criteria vallenIn veel gevallen verdwenen de symptomen na een geslaagde medicinale kuur.